นายเอกรินทร์ บุญอินทร์

สื่อการเรียนการสอน

วิชาเทนนิส       http://tennis.rsl.ac.th

วิชาคริกเก็ต      http://cricket.rsl.ac.th 

วิชาวู้ดบอล       http://woodball.rsl.ac.th

วิชาชุคบอล       http://tchoukball.rsl.ac.th 

Google classroom ม.1/10 รหัสห้อง   be576bm

                                          ม.4/6    รหัสห้อง   vvy73a3

                               สื่ออื่นๆ

ผลงาน

การแข่งขันกีฬาชุคบอล

Bangkok International Tchoukball Championships 2019

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

ได้รับรางวัลอันดับที่ 3

South East Asia Tchoukball Championships 2019

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรางวัล อันดับที่ 4

World Tchoukball Championships 2019

วันที่ 7-12 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย ทีมไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัลอันดับที่ 12

การแข่งขันกีฬาคริกเก็ตในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” นักกีฬาทีมชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” แฟร์เวย์เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ทีมชายได้อันดับที่ 8 ทีมหญิงได้อันดับที่ 5

การแข่งขันกีฬาคริกเก็ต

15-20 มีนาคม 2562 การแข่งขันกีฬาคริกเก็ตชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย ผลการแข่งขัน ได้อันดับที่ 2 ในสาย แพ้ จันทบุรี ชนะนครสวรรค์ อุดรธานี และเพชรบูรณ์

การสาธิตกีฬาชุคบอล

7 กุมภาพันธ์ 2562 สาธิตการเล่นกีฬาชุคบอลกับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล

22-30 มกราคม 2562 การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ จ.นครสวรรค์

การแข่งขันกีฬาคริกเก็ต

19-23 ธันวาคม 2561 การแข่งขันกีฬาคริกเก็ตลีก ผลการแข่งขัน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันกีฬาคริกเก็ต

11-21 ตุลาคม 2561 การแข่งขันกีฬาคริกเก็ตเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 แม่กลองเกมส์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ประเภททีมชาย ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ จ.สมุทรสงคราม

การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล

11-21 ตุลาคม 2561 การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 แม่กลองเกมส์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ประเภท Stroke play และ Fairway ณ จ.สมุทรสงคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การอบรม ปี 2563

Previous
Next

การอบรม ปี 2562

Worldwide Coaches Conference 2019

ระหว่าง วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

หัวข้อ "การประยุกต์สมรรถภาพทางกายไปสู่การเขียนแผนการฝึกซ้อมกีฬาขั้นสูง" ระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

International Certificate in Sports Coaching

Sports Coaching Methodology & Ethics ,Sports Psychology,Sports Performance Enhancement,Sports Medicine/Rehab,Sports Strength & Conditioning,Nutrition and Ergogenix Aids ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ

Level Golf Coach Program (Coach Level 2) 19-23 มิถุนายน 2562 ณ สนามกอล์ฟพาร์ 3 และสนามกอล์ฟธนาซิตี้

ผู้ตัดสินกีฬากิอล์ฟ ระดับ 1

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องเมเปิ้ล สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

อบรมบุคลากรผู้สอนคอมพิวเตอร์

การสร้างสื่อด้วย Graphic Design ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ จังหวัดเพชรบุรี

อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬานานาชาติ

Physical Education for Deverlopment Program in School 26-28 March 2019 Bangkok Thailand

การอบรม ปี 2561

อบรมผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล

ผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล C-Licence ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาวู้ดบอลเชียงดาวคลับ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคริกเก็ต

ผู้ฝึกสอนกีฬาคริกเก็ตนานาติ ระดับ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี

การฝึกสมรรถภาพทางกายขั้นสูง

6-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้ 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

การประเมินผลการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาอิงมาตรฐาน

4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี

การสอนในทศตวรรษที่ 21

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนในทศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ;yomuj 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเลคกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

ยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้าพัฒนาผู้เรียน ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก